داروهای گیاهی کرونا پیدا شد ! | نام داروهای گیاهی کرونا را نمی‌توان اعلام کرد! داروهای گیاهی کرونا پیدا شد ! | نام داروهای گیاهی کرونا را نمی‌توان اعلام کرد! سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره تأثیر داروهای گیاهی تأییدشده توسط وزارت بهداشت برای درمان کمکی کرونا گفت: برخی از این داروها، باعث کاهش… به…