با مدیریت امیرحسین کلهر

به مهرزاد مهان آریا خوش آمدید

پخش تجهیزات پزشکی مرکزی با مدیریت آقای امیرحسین کلهر با بیش از 28سال( از سال 1368 تا کنون) سابقه مفید در زمینه توزیع کالا و تجهیزات پزشکی سطح یک،دو،سه و کالاهای تخصصی در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی در استان مرکزی فعالیت می نماید.

این پخش دارای 8 کامیونت توزیع،2000متر سوله با مالکیت می باشد و دارای 40نفر پرسنل است.

توزیع کننده تجهیزات پزشکی کلیه داروخانه ها،مطب ها،بیمارستان،دی کلینیک ها و مراکز درمانی می باشد.

رویا قدیمی

بازرگانی یمارستانی

رویا قدیمی

بازرگانی یمارستانی

رویا قدیمی

بازرگانی یمارستانی

رویا قدیمی

بازرگانی یمارستانی